TX.Hoài Nhơn

Hoài Nhơn có cơ hội trở thành thành phố thứ 2 của Bình Định
Bạn cần biết

Hoài Nhơn có cơ hội trở thành thành phố thứ 2 của Bình Định

UBND tỉnh Bình Định định hướng đến năm 2025, TX.Hoài Nhơn là đô thị loại 3, cực tăng trưởng mới ở phía Bắc tỉnh và Nam Trung bộ, đến 2035 trở thành thành phố thứ 2 trực thuộc tỉnh, là đô thị hạt nhân, sinh thái bền vững.

Top