UNESCO

Tìm biện pháp phát huy danh hiệu UNESCO để phát triển bền vững
Câu chuyện văn hóa

Tìm biện pháp phát huy danh hiệu UNESCO để phát triển bền vững

Các chuyên gia quốc tế và đại diện 32 địa phương có di sản được UNESCO công nhận của Việt Nam đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tìm giải pháp để làm sao phát huy được danh hiệu UNESCO từ các di sản.

Top