Ủy viên bộ chính trị

Thiếu nhi đề xuất với lãnh đạo TP.HCM cần thay mới những xe buýt cũ
Giới trẻ

Thiếu nhi đề xuất với lãnh đạo TP.HCM cần thay mới những xe buýt cũ

Có 6 nhóm vấn đề liên quan đến giáo dục, lịch sử - văn hóa, y tế, môi trường, khoa học sáng tạo và rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu được các em thiếu nhi đặt ra tại chương trình "Lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi năm 2023".

Top