Vắc xin Pfizer

Hiệu quả chặn biến thể Omicron của 2 mũi vắc xin Pfizer giảm còn 22,5%
Thế giới

Hiệu quả chặn biến thể Omicron của 2 mũi vắc xin Pfizer giảm còn 22,5%

Theo kết quả thử nghiệm tại Nam Phi, khả năng chống nhiễm gây triệu chứng trước biến thể Omicron của 2 liều vắc xin Pfizer có thể chỉ đạt 22,5%.

Top