Tái cơ cấu chưa thực sự diễn ra

Tái cơ cấu chưa thực sự diễn ra

03:20 06/04/2013 0

Trong hai ngày 5-6.4, tại TP.Nha Trang, Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức Diễn đàn Kinh tế với chủ đề “Tái cơ cấu nền kinh tế - một năm nhìn lại”. Nhiều chuyên gia nhận định: tái cơ cấu nền kinh tế vẫn chưa thực sự diễn ra.