Đột nhập cửa hàng trộm két sắt, bẻ luôn camera
Cháy cửa hàng nệm, lửa lan sang nhà bên cạnh