Vượt biển xuyên đêm mùng 1 tết cứu thuyền viên Thái Lan bị đột quỵ
Cứu ngư dân 60 tuổi bị tai biến nguy kịch