Họa sĩ Hoàng Phúc Quý: “Hãy nhìn thế giới bằng con mắt trẻ thơ“