Heo mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi bị vứt la liệt tại TP.HCM