Heo mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi bị vứt la liệt tại TP.HCM
Dịch tả lợn Châu Phi đến Phú Yên