Giáng sinh đến, Đỗ Duy Mạnh, Phí Minh Long từng mơ gặp ông già Noel
Văn Quyết, Duy Mạnh...cực "ngầu" khi hoá thân thành ông già Noel