Vụ hoa hậu Trương Hồ Phương Nga: Tạm đình chỉ điều tra vụ án
Hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung được tại ngoại