Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa được đề cập tại Liên hoan báo cáo viên toàn quốc