[GƯƠNG MẶT SHOWBIZ] Trò chuyện và nghe Lê Hiếu hát tình ca