“Người không phổi” Kenya phá kỷ lục marathon thế giới
Hoàng gia Anh cổ vũ cuộc đua marathon tại London