Thủ tướng Anh Theresa May: Nước Anh sẽ còn bị tấn công