Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Tại sao phụ nữ TP.HCM đẻ ít?“
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Thành ủy TP.HCM sắp họp kiểm điểm các nguyên lãnh đạo
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: "Lãnh đạo phải biết sợ dân không hài lòng"