Nhà máy xử lý nước thải KCN xả thải ra môi trường còn ngụy biện?
Mưu sinh khốn khó nơi lòng hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc
Hàng trăm hộ dân khốn đốn vì đối phó với ruồi nhặng