Sạt lở tan hoang nhiều tuyến đường khu vực Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y
Đường sạt lở vì không có cống thoát nước