Căng thẳng gia tăng tại biên giới Nga - Na Uy
Pháo binh Nga dội bão lửa vào mục tiêu