Dừa khô giá từ 5.000 – 10.000 đồng/chục không ai mua
Nỗi chán nản của nông dân trong mùa thanh long đắng nghét
Trớ trêu: Chưa hết vụ mía, nông dân phải bán đất để trả nợ
Nông dân sầu chung trong mùa sầu riêng rớt giá