HCV Olympics đột tử ở tuổi  37
VĐV Việt Nam chăm chỉ tập trượt tuyết tại Sapporo