Uber ra tòa để được tiếp tục hoạt động tại London
Uber thua kiện về quyền công dân ở Anh
Uber nhờ cư dân London giúp đỡ