Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

12:04 07/05/2022 0

Chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên Phủ ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ XX, những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các kịch bản viễn chinh của Nhật

Các kịch bản viễn chinh của Nhật

09:00 08/04/2014 8

Giới chức Nhật đang bàn về khả năng áp dụng quyền phòng vệ tập thể cho các tình huống khẩn cấp ở 3 điểm nóng trên thế giới, kể cả biển Đông.