Ông Mỹ đi tìm hiểu thực tế đồng ruộng ở Đồng Tháp  /// Ảnh: Cẩm Tú

Nông nghiệp thông minh

0
Trong khi sản xuất nông nghiệp trong nước gặp khó khăn về tiêu thụ và sự cạnh tranh của hàng hóa nước ngoài thì doanh nhân Việt kiều Canada Nguyễn Thanh Mỹ nhìn đâu cũng thấy cơ hội khi đưa khoa học công nghiệp cao vào nông nghiệp.