ADN

Băn khoăn việc thu thập mống mắt vào cơ sở dữ liệu căn cước

Băn khoăn việc thu thập mống mắt vào cơ sở dữ liệu căn cước

Thảo luận dự án luật Căn cước, đa số ý kiến đồng tình về việc đổi tên luật và tên thẻ từ căn cước công dân thành căn cước. Tuy vậy, cũng có đại biểu đề nghị tiếp tục cân nhắc, nghiên cứu thêm đối với một số nội dung trong dự thảo.

Top