Giảng viên Trường ĐH Quốc tế hướng dẫn sinh viên nghiên cứu /// Ảnh: Hà Ánh

Trường ĐH Quốc tế thưởng 1.500 USD/ bài báo quốc tế

0
Theo Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), năm 2014 số lượng bài báo, tạp chí quốc tế đạt tỷ lệ 1,24 bài/tiến sĩ/ năm và tỷ lệ trung bình công bố khoa học của giảng viên đạt 1,73 bài/giảng viên/năm.