Bài tập về nhà

Môn địa lý: Hay dở tùy người dạy

Môn địa lý: Hay dở tùy người dạy

Về kiến thức phổ thông tổng quát cho học sinh thì hai môn lịch sử, địa lý đều có tầm quan trọng. Nhưng lịch sử là lịch sử, còn địa lý là địa lý. Hai môn này được tích hợp vào thành một sách giáo khoa lịch sử và địa lý là không phù hợp.

Học sinh dùng ChatGPT và máy in 3D để làm bài tập về nhà
Tin tức công nghệ

Học sinh dùng ChatGPT và máy in 3D để làm bài tập về nhà

Một nhóm học sinh đã dùng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo ChatGPT và máy in 3D để "viết tay" bài tập về nhà.

Top