bệnh Covid-19

Hơn 60% ca bệnh Covid-19 không triệu chứng, ứng phó lây nhiễm như thế nào?
Sức khỏe

Hơn 60% ca bệnh Covid-19 không triệu chứng, ứng phó lây nhiễm như thế nào?

VN đã vào giai đoạn 3 của dịch Covid-19, với ca mắc đầu tiên được công bố ngày 25.7.

Top