Rắc rối với nghệ danh, bút danh

Rắc rối với nghệ danh, bút danh

06:22 01/10/2021 0

Không ít nghệ sĩ, nhà văn, nhà nghiên cứu… ngoài tên thật còn có nghệ danh, bút danh. Các nghệ danh, bút danh này lắm khi còn được công chúng biết đến nhiều hơn tên thật. Khi đổi từ CMND sang CCCD, một số nghệ sĩ đã gặp rắc rối với nghệ danh của mình.