Britain’s got talent lập kỷ lục thế giới

Britain’s got talent lập kỷ lục thế giới

03:15 08/04/2014 0

Britain’s got talent của Anh vừa được Sách Kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận là định dạng chương trình truyền hình thực tế thành công nhất toàn cầu với 58 quốc gia đã mua bản quyền và thực hiện chương trình này (trong đó có Việt Nam với tên gọi Tìm kiếm tài năng Việt).