Từ khóa

bui van ga

Sắp xếp theo:

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM là một trong những trường thí điểm tự chủ  /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trường ĐH sợ… tự chủ

Tự chủ lẽ ra phải là điều bình thường của giáo dục ĐH nhưng thực tế từ nhiều năm nay nhiều trường sợ...
2 Bình luận
Xem thêm