ByteDance điều chuyển nhân sự cao cấp của TikTok

ByteDance điều chuyển nhân sự cao cấp của TikTok

11:37 05/03/2022 0

ByteDance điều chuyển ba người quản lý từ TikTok sang công ty con chuyên về thực tế ảo (VR) - Pico Interactive. Động thái được cho là một phần thúc đẩy phát triển VR sau khi công ty này tuyên bố bắt tay cùng Qualcomm phát triển metaverse.