Tuyệt đối không để tham nhũng chính sách

Tuyệt đối không để tham nhũng chính sách

06:47 23/08/2022 0

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh cần xây dựng các cơ chế, quy định để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ...

Hoàn thiện luật Khám bệnh, chữa bệnh

Hoàn thiện luật Khám bệnh, chữa bệnh

07:34 13/08/2022 0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh dự án luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) là một trong những dự án luật hết sức quan trọng, tác động đến chăm sóc sức khỏe nhân dân, các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội...