COIN

Lối thoát cho hoạt động 'đào' tiền điện tử
Blockchain

Lối thoát cho hoạt động 'đào' tiền điện tử

Trong lúc nhiều quốc gia đang đau đầu vì những bài toán xung quanh 'năng lượng - môi trường' và 'tiền điện tử', một công ty ở Mỹ đã nghĩ ra giải pháp 'xanh' cho bài toán này.

Top