Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vắng tanh vì dịch bệnh Covid-19

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vắng tanh vì dịch bệnh Covid-19

17:32 14/02/2020 0

Theo Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), nếu như trước đây, mỗi ngày, cửa khẩu đón hàng vạn người làm thủ tục xuất - nhập cảnh thì nay chỉ lác đác vài công dân Việt Nam về nước để tránh dịch bệnh Covid-19.