Cửa sổ tâm hồn

Người mắt nâu đáng tin hơn người mắt xanh?

Người mắt nâu đáng tin hơn người mắt xanh?

(TNO) Những người mắt nâu được xem là đáng tin cậy hơn người mắt xanh nhưng nguyên nhân chỉ xuất phát từ hình dạng khuôn mặt của họ.

Đôi mắt, cửa sổ giới tính

Đôi mắt, cửa sổ giới tính

Người ta hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng các nhà khoa học cho rằng mắt cũng tiết lộ nhiều điều về định hướng tình dục của con người.

Top