Đại biểu không chất vấn trực tiếp tại phiên họp HĐND

Đại biểu không chất vấn trực tiếp tại phiên họp HĐND

2
HĐND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa 12. Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi không chất vấn lãnh đạo các sở, ngành liên quan tại phiên họp mà gửi chất vấn bằng văn bản.