Đại hội đảng bộ cấp tỉnh cơ bản không có chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm

Lê Hiệp
Lê Hiệp
30/10/2020 21:27 GMT+7

Ban Tổ chức T.Ư đánh giá, công tác nhân sự tại đại hội 67 đảng bộ trực thuộc T.Ư cơ bản không có hiện tượng chạy chức, chạy quyền, vận động, tác động bởi lợi ích nhóm.

Ngày 30.10, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng (ngành) tháng 10.

Trình độ cấp ủy viên được nâng cao

Báo cáo công tác tháng 10 của Ban Tổ chức T.Ư do Phó ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình trình bày tại hội nghị cho biết, trong tháng 10, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tổ chức thành công đại hội cấp tỉnh theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng.
Theo đó, tính tới hết ngày 29.10, đã có 67/67 đảng bộ hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại hội đã bầu được 3.330 ủy viên, trong đó có 1.084 ủy viên tham gia lần đầu (đạt 32,5%).
Cũng theo Ban Tổ chức T.Ư, trình độ cấp ủy viên được nâng cao so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể, ủy viên có trình độ thạc sĩ trở lên chiếm 66,67%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,11 điểm phần trăm.
Ban Tổ chức T.Ư đánh giá, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí, hình thức, phô trương.
Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, thống nhất cao; cơ bản không có hiện tượng chạy chức, chạy quyền, vận động, tác động bởi lợi ích nhóm.
“Thành công của đại hội đảng bộ trực thuộc T.Ư đã tạo khí thế mới, vận hội mới, làm cơ sở tổ chức cho Đại hội XIII của Đảng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng”, ông Bình cho hay.
Cũng trong tháng 10, ngành tham mưu chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Hội nghị T.Ư 13 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tham mưu Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị trình về công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII theo đúng quy định, góp phần vào thành công của Hội nghị T.Ư 13 khóa XII, được T.Ư ghi nhận, đánh giá cao.
Bên cạnh đó, ngành đã làm tốt công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ảnh xaydungdang.org.vn

Đồng thời, toàn ngành đã tham mưu việc chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới và kiện toàn nhân sự chính quyền các cấp nhà nước sau đại hội đảng bộ các cấp theo đúng quy định.
Ngành cũng đã tham mưu thực hiện chế độ chính sách theo đúng quy định, nhất là đối với 268 người tại các đảng bộ trực thuộc T.Ư thôi tái cử và không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Cũng theo ông Bình, một số đảng bộ dừng chương trình văn nghệ chào mừng đại hội, tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Riêng Đảng bộ Khối doanh nghiệp T.Ư có 20 đơn vị, doanh nghiệp trong Khối đăng ký ủng hộ số tiền 81.800 triệu đồng.

Hình thành văn hóa không chạy chức, chạy quyền

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính yêu cầu trong thời gian tới, toàn ngành tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vừa qua; kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp ủy, cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời chuẩn bị nhân sự lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV.
Bên cạnh đó, chuẩn bị thật tốt các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư 14 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, đã tham mưu Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII và tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Hội nghị T.Ư 14 khóa XII; hoàn thành Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc và các nội dung phục vụ Đại hội XIII của Đảng.
Ông Chính cũng yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với nhân sự Đại hội XIII của Đảng và nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch.
Bênh cạnh đó, Trưởng ban Tổ chức T.Ư yêu cầu nghiêm cấm việc chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết thu hồi, huỷ bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.
“Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự của cán bộ để hình thành văn hóa không chạy chức, chạy quyền”, ông Chính nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.