Đào tạo tiến sĩ

ĐH Duy Tân hợp tác với Học viện Khoa học và Công nghệ đào tạo tiến sĩ
Giáo dục

ĐH Duy Tân hợp tác với Học viện Khoa học và Công nghệ đào tạo tiến sĩ

Ngày 9.8.2019, Đại học (ĐH) Duy Tân và Học viện Khoa học và Công nghệ đã cùng ký bản thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học.

Top