Thông báo đấu giá tài sản - Số: 158/TB-ĐGTN

Thông báo đấu giá tài sản - Số: 158/TB-ĐGTN

0
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam - Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 52 Văn Tiến Dũng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.