Đại dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng cho toàn cầu  /// Ảnh: Reuters

Alphabet chung tay phòng chống Covid-19

16:25 15/03/2020 0

Verily, công ty con về nghiên cứu khoa học của Alphabet hiện hợp tác với chính phủ Mỹ trong mục tiêu xây dựng một công cụ giúp mọi người tìm kiếm các xét nghiệm virus Corona chủng mới.