Diễn đàn kinh tế

Kinh tế số của Việt Nam cần đo đạc bằng các con số chính thức
Blockchain

Kinh tế số của Việt Nam cần đo đạc bằng các con số chính thức

Tại Việt Nam, kinh tế số đang ngầm phát triển vô cùng mạnh mẽ, cần sớm tạo cơ chế quản lý, đo đạc chính thức phát triển cũng như các hành lang pháp lý tuân thủ. Ngay cả trên thế giới, những công nghệ trụ cột của kinh tế số như blockchain mới chỉ được đích danh hai nhà lãnh đạo cường quốc là Mỹ và Trung Quốc vạch ra chiến lược dài hạn.

Top