Chạnh lòng Đại nội Huế

Chạnh lòng Đại nội Huế

0
Đến Đại nội bây giờ chỉ có cửa Ngọ Môn là còn tương đối được bảo quản tốt. Nhưng chỉ cần bước vào điện Thái Hòa (là trung tâm trang trọng nhất của Đại nội), đã nhìn thấy những điều bất mãn.