Mạo xưng

Mạo xưng

06:17 04/01/2022 1

Hai tháng cuối năm ở Quảng Trị, ngoài diễn biến dịch bệnh Covid-19 thì điều khiến dư luận quan tâm hơn cả chính là câu chuyện sốt đất ở TP.Đông Hà.