Lệch pha dữ liệu tiêm vắc xin

Lệch pha dữ liệu tiêm vắc xin

05:08 07/03/2022 1

Không chỉ phản ánh sai tình hình thực tế dịch bệnh của địa phương, những vùng vàng hay vùng cam “ảo” đang khiến nhiều hoạt động kinh tế, xã hội bị siết chặt, hàng trăm ngàn người dân bị ảnh hưởng.