Nhân viên EVN kiểm tra việc chuẩn bị cấp điện đảm bảo bầu cử /// Ảnh: EVN

EVN sẵn sàng đảm bảo điện cho bầu cử

09:11 17/05/2021 0

EVN yêu cầu các đơn vị thành viên triển khai chuẩn bị thực hiện cấp điện ổn định, liên tục, an toàn kể cả trước, trong và sau ngày diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.