FDI

Một doanh nghiệp thưởng tết Dương lịch 2023 cao nhất 365 triệu đồng
Kinh tế

Một doanh nghiệp thưởng tết Dương lịch 2023 cao nhất 365 triệu đồng

Tính đến ngày 22.12, tại Vĩnh Phúc đã có 199 doanh nghiệp báo thưởng tết. Trong đó, mức thưởng tết Dương lịch 2023 cao nhất là 365 triệu đồng, cao hơn cả mức thưởng tết Nguyên đán đã công bố trước đó.

Top