Lan Lăng Vương Mobile mở cửa chính thức từ ngày mai