Người trẻ mua sắm tết /// Ngọc Thắng

Chờ thưởng cuối năm để mua sắm tết

23:10 21/01/2021 1

'Năm nay khó khăn quá, tháng nào hết tháng đó, mình chờ vài bữa nữa xem ông xã có lãnh tiền thưởng cuối năm được bao nhiêu rồi mới tính chuyện mua sắm tết' 

 /// ĐĂNG HẢI

Hạnh phúc là không cam chịu phận nghèo

07:08 20/06/2020 0

T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa xét tuyên dương 22 'Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2020' trên toàn quốc. Họ có cuộc sống khác nhau, nhưng đều không cam chịu phận nghèo, vượt qua khó khăn, để xây dựng gia đình hạnh phúc.